Access Keys:
Skip to content (Access Key - 0)
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

HITT acquires IVS3D

This press release is followed by an English translation

P E R S B E R I C H T

HITT versterkt positie op wereldwijde markt voor hydrografie en navigatie door acquisitie IVS 3D

Apeldoorn, 18 april 2011 - HITT NV, leverancier van verkeersbegeleidende, hydrografische en navigatiesystemen voor de lucht- en scheepvaart heeft vandaag een overeenkomst getekend met de eigenaren van IVS 3D over de verwerving van de aandelen van IVS 3D.

IVS 3D, marktleider in verwerking en visualisatie van maritieme informatie en analysesoftware, heeft kantoren in de Verenigde Staten, Canada en Groot-Brittannië. Het bedrijf ontwikkelde sinds de oprichting in 1995 zeer geavanceerde commerciële producten in samenwerking met bedrijfsleven, overheid en academische instellingen, waaronder het Center of Coastal & Ocean Mapping van de universiteit van New Hampshire in de Verenigde Staten.

De activiteiten van IVS 3D en QPS, HITT’s dochteronderneming te Zeist, zullen samengaan in een nieuw bedrijf met een personeelsbestand van 56 hooggekwalificeerde en deskundige medewerkers. Het bedrijf wordt hiermee de belangrijkste ontwikkelaar en leverancier van commerciële off-the-shelf software voor data-acquisitie, dataverwerking en 3D/4D visualisatie op het gebied van geodesie, hydrografie, oceanografie en computergestuurde navigatie. De belangrijkste producten zijn QINSy, Fledermaus and Qastor.

Over HITT
HITT is een vooraanstaande speler op de wereldwijde markt voor verkeersbegeleidende en navigatiesystemen. Het bedrijf ontwikkelt technologie die gericht is op verbetering van veiligheid en verkeersdoorstroming, waarmee tevens aanzienlijke kostenbesparingen in infrastructuur en logistiek behaald kunnen worden. De kernactiviteiten van HITT bestaan uit het ontwikkelen, verkopen en onderhouden van begeleidingssystemen en diensten voor lucht- en scheepvaart en hydrografische en navigatiesystemen.
In 2010 boekte HITT een omzet van EUR 36 miljoen en een nettowinst van EUR 2,2 miljoen. Eind 2010 werkten bij HITT 163 personeelsleden. HITT is sinds juni 1998 genoteerd aan Euronext Amsterdam NV.

Voor verdere informatie:
Sjoerd Jansen (CEO), telefoon +31 (55) 543 2590, e-mail : investor.relations@hitt.nl


P R E S S R E L E A S E

HITT acquires IVS 3D and strengthens its position on worldwide market for Hydrography and Navigation

Apeldoorn/the Netherlands, 18 April 2011 - HITT NV, supplier of traffic management, hydrographic and navigation systems for aviation and shipping signed today the Share Purchase Agreement with the owners of IVS 3D.

IVS 3D, market leader in marine information visualization, processing and analysis software, has offices in United States, Canada and Great Britain. The company was founded in 1995, and has developed highly sophisticated commercial products through key partnerships with business, government and academic institutions, including the Center of Coastal & Ocean Mapping of the University of New Hampshire, USA.

The operations of IVS and QPS, HITT’s subsidiary in Zeist, the Netherlands, will be combined and together form a joint workforce of 56 highly qualified and knowledgeable employees. The organization thereby becomes the most significant developer and producer of commercial off-the-shelf software for data-acquisition, data-processing and 3D/4D visualization in the worldwide markets of geodesy, hydrography, oceanography and precision navigation. The key products are known under the brand names QINSy, Fledermaus and Qastor.

Profile HITT
HITT is a leading player in the worldwide markets for traffic management and navigation systems. The company develops technology aimed at safety enhancement and traffic flow improvement, whilst also enabling significant cost reductions in infrastructure and logistics. The core activities of HITT consist of developing and selling management & control systems and services for air and vessel traffic and hydro-graphic and navigation systems. In 2010 HITT achieved a revenue of EUR 36 million and a net profit of EUR 2.2 million. The number of staff at year-end 2010 was 163. HITT has been listed on Euronext Amsterdam NV since June 1998.

Further information:
Sjoerd Jansen (CEO), telephone +31(0)55 543 2590, e-mail : investor.relations@hitt.nl

 

 

 

 

 

 

Items

20190213_womeninhydro
Labels: news, latest
Labels: news
20190109_QPS Sales Opp
Labels: news, latest
20190108_PolarisScanner
Labels: news
20181211_JB in Hydro
Labels: news
Labels: news
20180904_Tideway
Labels: news, latest
20180718_Navicom
Labels: news
20180718_ARGGONAUTS
Labels: news, latest
Labels: news, latest
Labels: news, latest
Labels: news, latest
20180323_Nautilus
Labels: news, latest
20180130 - Qastor move
Labels: latest, news
Labels: news
Labels: news, latest
Labels: news, latest
20171212_TuDelft
Labels: news, latest
20171009_IPMA
Labels: news, latest
Labels: news
Labels: news, latest
20170724_Matthew_Wilson
Labels: news
Labels: news, latest
20170710_QINSy8.17.0
Labels: news, latest
Labels: news, latest
20170612_SBG training
Labels: latest, news
20170609_Spanish Hydro
Labels: news, latest
Labels: news, latest
Labels: news, latest
Labels: news, latest
20170330_UWS training
Labels: news
Labels: latest, news
20170319_TESME
Labels: news, latest
20170302_DMallace
Labels: news
Labels: news, latest
20170119_Qastor release
Labels: news, latest
Labels: news, latest
20161209_JB
Labels: news
Labels: news, latest
20161103_FM_7.7
Labels: news, latest
20161013_Qastor
Labels: latest, news
20160927_Cefas
Labels: news, latest
20160921_ENSTA
Labels: news, latest
20160907_Multispectral
Labels: news, latest
Labels: news, latest
Labels: news, latest
Labels: new, news
Labels: news
Labels: news, latest
Labels: news
Quality Positioning Services B.V. | privacy statement | disclaimer | Terms and Conditions of Sale and Service | Powered by Atlassian Confluence / Adaptavist Builder

Quality Positioning Services B.V. | privacy statement | disclaimer | Terms and Conditions of Sale and Service | Powered by Atlassian Confluence / Adaptavist Builder